Z przykrością informujemy, że ze względu na decyzję Organu Prowadzącego Diecezjalną Szkołę Organistowską Szkołę Muzyczną II stopnia w Bielsku-Białej, tj. Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Jego Ekscelencji Ks. Bpa Romana Pindla - jej Ordynariusza - o zaprzestaniu dalszej działalności DSO Szkoła nie prowadzi już naboru do klasy organów i śpiewu solowego. Kandydatów do nauki gry na organach zapraszamy do DSMK w Bielsku-Białej.