Kandydaci składają w sekretariacie DSMK w Bielsku-Białej następujące dokumenty:

- podanie i życiorys z wyszczególnieniem odbycia jakiejkolwiek edukacji muzycznej (dostępny w Pobieralni)
- ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom
- świadectwo z nauki religii
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny 35 x 45mm)

Po złożeniu dokumentów zapraszamy kandydatów na przesłuchanie wstępne, na które należy przygotować dwa utwory na fortepian o zróżnicowanym charakterze. 

Kandydat do Studium zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.

Studium jest odpłatne.