Zajęcia zbiorowe w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej Szkole Muzycznej II stopnia w Bielsku-Białej odbywają się
od poniedziałku do piątku od wczesnych godzin popołudniowych do godziny 19.45.

Terminy zajęć indywidualnych uczniowie ustalają
z nauczycielem prowadzącym zajęcia (organy, OAL, improwizacja, fortepian).

UWAGA!! Zastrzegamy możliwość zmian w planie zajęć.

 

 

PLAN1 legenda