Zajęcia zbiorowe w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej odbywają się
w poniedziałki i wtorki od godzin przedpołudniowych do godziny 19.45.

Terminy zajęć indywidualnych uczniowie ustalają
z nauczycielem prowadzącym zajęcia (organy, MPL, improwizacja, fortepian).

UWAGA!! Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w planie zajęć!

 

 PLAN1

legenda