Dyrektorem Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej jest:
ks. mgr lic. Krzysztof Kurnik.

Zajęcia w DSMK prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów –
– absolwentów Akademii Muzycznych w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu:

mgr Tomasz Gronkowski
      – zastępca Dyrektora Studium, prowadzi zajęcia z gry na organach i muzycznej praktyki liturgicznej.

mgr Ewelina Bachul – prowadzi zajęcia z gry na organach i muzycznej praktyki liturgicznej.

mgr Michał Duźniak – prowadzi zajęcia z gry na organach, muzycznej praktyki liturgicznej, organoznawstwa i improwizacji.

mgr Ewa Bąk – prowadzi zajęcia z gry na organach.

ks. mgr lic. Krzysztof Kurnik – prowadzi zajęcia z gry na organach i muzycznej praktyki liturgicznej.

ks. dr Krzysztof Borowiec - prowadzi zajęcia z zasad muzyki, form muzycznych, historii muzyki, liturgiki, prawodawstwa liturgicznego, chorału gregoriańskiego i śpiewów liturgicznych.

mgr Tomasz Bonikowski - prowadzi zajęcia z gry na organach i muzycznej praktyki liturgicznej.

mgr Anna Ozaist – prowadzi zajęcia z gry na fortepianie.

mgr Aleksandra Krzanowska - prowadzi zajęcia z gry na fortepianie.

mgr Renata Sanak - prowadzi zajęcia z gry na fortepianie.

mgr Małgorzata Surowiak-Then - prowadzi zajęcia z gry na fortepianie.

mgr Jagna Krzanowska - prowadzi zajęcia z zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii.