Drodzy Pedagodzy, Uczniowie i Słuchacze DSO i DSMK,

w związku z wprowadzeniem możliwości odbywania konsultacji z uczniami na terenie szkoły bardzo proszę o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

  1. zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy Pedagogiem i uczniem; jednocześnie w sali może przebywać jeden nauczyciel i jeden uczeń

  2. stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, chusty, rękawiczki, itp.)

  3. częste mycie lub dezynfekowanie rąk oraz dezynfekowanie klawiatury przed i po skończonych zajęciach

  4. bezwzględne przestrzeganie reżimu czasowego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem

  5. ze względu na bardzo ograniczony dostęp do sal oraz czas przebywania w budynku Kurii konsultacje w pierwszej kolejności będą umawiane dla absolwentów oraz tych uczniom, których potrzeba takiej konsultacji jest szczególnie uzasadniona

Uczniowie zgłaszają chęć odbycia takiej konsultacji, umawiają się najpierw z nauczycielami, następnie nauczyciele przekazują swoje terminy do Sekretariatu najpóźniej na trzy dni robocze przed ich przeprowadzeniem, a Sekretariat potwierdza umówione konsultacje. Należy każdorazowo podać imię i nazwisko ucznia i Nauczyciela, dzień i godzinę oraz czas trwania. Do dyspozycji są cztery sale: 62 z pianinem elektronicznym, 64 z pianinem, 67 z organami i aula; dostępne terminy: poniedziałki, wtorki i środy między 14.00 a 19.00.

UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać reżimu czasowego (30 minut) – 20 minut na konsultację indywidualną z uczniem, 10 minut na wietrzenie pomieszczenia i dezynfekcję miejsca pracy. Uczniowie będą wpuszczani do budynku pojedynczo, wg harmonogramu. Nie wolno gromadzić się na korytarzach czy przed salami.

W razie potrzeby zostaną uruchomione stacjonarne dyżury Sekretariatu, po uzgodnieniu.

 

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w pracy w tym trudnym czasie,

ks. Krzysztof Kurnik

Dyrektor DSO i DSMK