Drodzy Uczniowie DSO i Słuchacze DSMK,

w związku z panującą sytuacją w kraju klasyfikacja końcoworoczna ze wszystkich przedmiotów odbędzie się na podstawie oceny pracy zdalnej w drugim semestrze. Poszczególni Nauczyciele wystawią oceny do 5 czerwca (DSO) oraz 29 czerwca (DSMK) - nie dotyczy dyplomantów.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

Dyrekcja DSO i DSMK w Bielsku-Białej