Informacja dla nauczycieli

Bielsko – Biała, 25.03.2020 r.

Zarządzenie

W związku z nałożonym na dyrektorów szkół obowiązkiem weryfikacji prowadzenia przez nauczycieli zajęć zdalnych informuję, że nauczyciele mają obowiązek prowadzić dokumentację prowadzonych przez siebie zajęć, w sposób najbardziej dla siebie dogodny, a po każdym przepracowanym tygodniu mają obowiązek przesłać wykaz przeprowadzonych przez siebie zajęć.

Ks. Krzysztof Kurnik, Dyrektor DSO i DSMK