Komunuikat CEA dla Nauczycieli i Uczniów:

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

CEA zachęca nauczycieli szkół artystycznych do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji.


Materiały do nauczania online:

  1. Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
  2. Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
  3. Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
  4. muzykotekaszkolna.pl
  5. Portal “Instrumenty muzyczne”
  6. www.dur-moll.pl
  7. Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne