Zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz wg. wytycznych CEA, za pośrednictwem dyrektorów zobowiązuje wszystkie placówki oświatowe do opracowania własnego systemu kształcenia zdalnego i poinformowania CEA o tych działaniach (informacja ta dotyczy DSO). Wszyscy Pedagodzy DSO i DSMK zobowiązani są do zorganizowania według własnego rozeznania kształcenia na odległość celem realizacji podstawy programowej nauczanych przedmiotów oraz przekazania wypracowanych ścieżek realizacji tychże do Sekretariatu Szkoły do dnia 20.03. włącznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie CEA:

https://cea-art.pl/przygotowanie-do-organizacji-zajec-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc/

oraz 

www.cea.art.pl