W dniu 11.02. br. nie odbędą się zajęcia z p. mgr Barbarą Bielaczyc.