Egzamin z organów w DSO odbędzie się 13 grudnia od godz. 14.00, lista zdających znajduje się w gablocie.