Został zaktualizowany plan zajęć, zmiany dotyczą klasy trzeciej organowej DSO.