Diecezjalna Szkoła Organistowska - Szkoła Muzyczna II st. w Bielsku-Białej została powołana przez biskupa diecezjalnego Tadeusza Rakoczego w 2003 roku. Mieści się ona w budynku Kurii Diecezjalnej. Jest to jedna z sześciu takich placówek w Polsce. W lipcu 2006 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Bielsko-Żywiecka zaś nadzór pedagogiczny nad pracą szkoły sprawuje Minister Kultury.

DSO ma na celu kształcenie w grze organowej oraz przygotowanie uczniów do profesjonalnej służby liturgicznej, w charakterze muzyka kościelnego (organisty, dyrygenta chóru, scholi). Po jej ukończeniu absolwent, otrzymując dyplom szkoły muzycznej II stopnia, ma możliwość kontynuowania nauki w wybranej szkole wyższej.

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła otwiera, obok klasy organów, 4-letnią klasę śpiewu solowego, poszerzonego o śpiew liturgiczny, przygotowując uczniów do pełnienia funkcji kantora (osoby odpowiedzialnej za prowadzenie śpiewu w kościele).

dekret

decyzja